Nieuws

Accountant krijgt dikke acht van audit committees

vrijdag 25 oktober 2019 /  0 reacties

De audit committees van AEX- en AMX-bedrijven zijn tevreden over de rol van de controlerend accountant. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de NBA. Audit committees waarderen de prestaties van de extern accountant met gemiddeld een 8,1. Geen van de deelnemers aan het onderzoek gaf een lager cijfer dan een zes.
Lees verder

Salariskloof lijkt groter te worden, vrouwen alsnog positiever

donderdag 29 augustus 2019 /  0 reacties

Het percentage vrouwelijke grootverdieners is ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gestegen, terwijl bij de mannen een groei van 4 procent te zien is. Van de hoogopgeleide vrouwen verdient 18 procent meer dan 45.000 euro per jaar, tegenover 44 procent van de mannen. Dat blijkt uit het Intermediair Imago Onderzoek, uitgevoerd door Motivaction onder zo’n 4000 hoogopgeleide (hbo en wo) Nederlanders.
Lees verder

Stakingen kunnen op grote steun van Nederlanders rekenen

dinsdag 25 juni 2019 /  0 reacties

Op 18 maart legden wij onze StemPunt-leden de vraag voor hoe zij staan tegenover de landelijke staking voor pensioen. Hierop kwamen ruim 7.200 reacties. Dat is 20% meer dan gebruikelijk op onze ‘Topic van de Dag’. Een zeer ruime meerderheid van 88% betuigde steun door aan te geven achter de staking te staan. Op 28 mei legden we deze vraag nogmaals aan de StemPunt-leden voor, de dag dat het OV nagenoeg geheel plat lag. Ook deze staking kon op grote steun rekenen: 80% geeft aan begrip te hebben voor stakingen gericht op een maximale pensioenleeftijd van 66 jaar. Deze keer reageerden er nagenoeg 5.000 Stempuntleden op de vraag van de dag. De reacties samenvattend pleit men voor een gedifferentieerd beleid en voor keuzemogelijkheid.
Lees verder

Voelen je werknemers werkdruk, of werkgeluk?

maandag 17 juni 2019 /  0 reacties

Voelen medewerkers zich gelukkig en vitaal, of bezwijken ze onder de stress? En hoe kun je hier als organisatie invloed op uitoefenen? Door bestaande inzichten en eigen onderzoek heeft Motivaction samen met ttif.company een instrument ontwikkeld waarmee organisaties inzicht krijgen in de vijf factoren die bijdragen aan het werkgeluk en de weerbaarheid van de medewerkers, of die juist het risico vergroten op burn-outs en stress gerelateerd verzuim.
Lees verder

De AVG in de praktijk

vrijdag 7 juni 2019 /  0 reacties

De AVG is nu een jaar oud. Organisaties hebben inmiddels ervaring met de implicaties die de AVG heeft op de bedrijfsvoering. Rendement is benieuwd hoe u dat ervaren heeft en gaf onderzoeksbureau Motivaction de opdracht om hier onderzoek naar te doen. Hieruit blijkt onder meer dat de invoering meer tijd in beslag nam dan verwacht. Ook noemt de helft van de ondervraagden de AVG een draak van een wet. Hieronder volgt een eerste overzicht van een jaar werken met de AVG.
Lees verder

Bedrijven moeten maatschappelijke doelen belangrijker maken

vrijdag 24 mei 2019 /  0 reacties

Twee op de drie Nederlanders vinden dat bedrijven maatschappelijke doelen net zo belangrijk zouden moeten maken als winst genereren. Ook vinden velen dat bedrijven nu te weinig prioriteit geven aan verantwoord omgaan met mens, maatschappij en milieu binnen het bedrijf (44%) en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen buiten het bedrijf (53%). Dit blijkt uit de Maatschappelijk Imago Monitor (MIM), een onderzoek van adviesbureau This Is Why, uitgevoerd door Motivaction. De MIM is een jaarlijkse meting die sinds 2009 loopt en in februari 2019 werd gehouden onder een representatieve steekproef van ruim 4.600 respondenten.
Lees verder

Helft millennials wil baan met flexibele werktijden

maandag 6 mei 2019 /  0 reacties

Van de millennials vindt 54% het belangrijk tot zeer belangrijk als zij in een nieuwe baan hun eigen werkuren kunnen bepalen. Bijna hetzelfde percentage van de ondervraagden (geboren tussen 1980 en 2000) geeft bij hun werk de voorkeur aan meer flexibiliteit en in mindere mate aan sociale zekerheid. Dat blijkt uit onderzoek onder duizend millennials door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van maaltijdbezorger Deliveroo Nederland.
Lees verder

Jongeren geven leidinggevend Nederland ruime voldoende

donderdag 21 maart 2019 /  0 reacties

Leidinggevend Nederland krijgt een ruime voldoende van jongeren. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse jongeren tussen de 15 en 27 jaar dat Motivaction uitvoerde in opdracht van YoungCapital. "Gemiddeld geven Nederlandse jongeren hun directe leidinggevende een 7,2 als rapportcijfer," zegt onderzoeker Jorn Lingsma van Motivaction. "Dat is maar goed ook, want maar liefst 84 procent van de jongeren geeft aan dat hun leidinggevende grote invloed heeft op hun werkgeluk."
Lees verder

Werkgever wil rol spelen bij ongezonde levensstijl medewerker

maandag 11 maart 2019 /  0 reacties

Wanneer een medewerker er een ongezonde levensstijl op na houdt, door overgewicht of bijvoorbeeld het gebruik van alcohol of sigaretten, ziet de werkgever voor zichzelf een rol weggelegd om de medewerker te stimuleren zichzelf een andere levensstijl aan te meten. 57 procent van de bestuurders geeft aan dat werken aan een gezonde levensstijl niet alleen de verantwoordelijkheid van de medewerker is, maar ook die van de werkgever. De verantwoordelijkheid vanuit de werkgever moet volgens ruim de helft van de bestuurders (55%) vooral gedragen worden door leidinggevenden. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet.
Lees verder

Meeste privacyzorgen over 'kopietje paspoort' en online-privacy

donderdag 28 februari 2019 /  0 reacties

Een derde deel van de Nederlanders maakt zich veel zorgen om zijn privacy. Met name voor misbruik door het kopiëren van hun identiteitsbewijs zijn mensen bang, maar ook voor de gevolgen van online-zoekopdrachten. Ruim acht op de tien mensen met privacyzorgen maakt zich specifiek daar zorgen om, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Lees verder

Social media wint het niet van vacaturesites in zoektocht werk

maandag 24 december 2018 /  0 reacties

Vacaturesites winnen het nog steeds van social media in de zoektocht naar een nieuwe baan. 37 procent van de werkzoekenden raadpleegt vacaturesites, waar 32 procent kiest voor social media. De belangrijkste manier om aan een nieuwe baan te komen voor medewerkers is via het eigen netwerk (40%). Opvallend is dat werkgevers juist social media als eerste inzetten om hun vacatures te verspreiden (63%). Dit blijkt uit de tiende editie van het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet, onder ruim 1.400 Nederlandse medewerkers.
Lees verder

’Vrouw verdient drie ton minder dan man’

dinsdag 11 december 2018 /  0 reacties

Vrouwen verdienen gemiddeld genomen 15,5% minder salaris dan mannen. Over een hele loopbaan is dit zo’n €300.000 minder. Oneerlijk, vindt vrouwenorganisatie Women Inc. die 5 november, op equal pay day, actie voerde.

Op 5 november is equal pay day omdat vrouwen vanaf deze datum symbolisch de rest van het jaar gratis zouden werken. Volgens onderzoek van het CBS verdienen vrouwen 15,5% minder dan mannen.
Lees verder

Overheid en bedrijfsleven verantwoordelijk klimaatmaatregelen

dinsdag 20 november 2018 /  0 reacties

Driekwart van de Nederlanders legt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan bij de overheid en de grote bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek door Motivaction in opdracht van Natuur & Milieu. Het onderzoek is gehouden in aanloop naar het debat over het Klimaatakkoord, dat op 31 oktober in de Tweede Kamer wordt gehouden.
Lees verder

Vertrouwen consumenten op het morele kompas van bedrijven?

maandag 12 november 2018 /  0 reacties

Farmaceuten die voor medicijnen voor doodzieke mensen meer dan 100.000 euro per patiënt per jaar in rekening brengen. Tabaksbedrijven die met hun "sjoemel-sigaretten" de schadelijke effecten van roken proberen te camoufleren. Een (bijna succesvolle) lobby van het bedrijfsleven om geen dividendbelasting meer te hoeven betalen. Het morele gedrag van bedrijven stond de afgelopen tijd weer regelmatig - al dan niet terecht - ter discussie. Wat doen deze recente incidenten met het vertrouwen in het morele kompas van het bedrijfsleven?
Lees verder

Consument wil wel, maar koopgedrag blijft achter

vrijdag 2 november 2018 /  0 reacties

Terwijl 50% van de Nederlandse consumenten zich bewust is van de impact die alledaagse producten hebben op het klimaat, is bij slechts een heel klein deel van de Nederlanders de klimaatimpact van een product een doorslaggevende factor bij hun aankopen in de supermarkt. Een groot deel van de consumenten heeft wel een duurzame intentie, maar hun koopgedrag blijft achter. Dit blijkt uit recent onderzoek van Climate Neutral Group en onderzoeksbureau Motivaction naar de relatie tussen het koopgedrag van de Nederlandse consument en het klimaat.
Lees verder

Commercieel Nederland is somber over groei en laat kansen liggen!

vrijdag 26 oktober 2018 /  0 reacties

Commercieel Nederland is somber over groei en laat kansen liggen! In de troonrede van begin september was Koning Willem-Alexander positief over het Nederlandse Bedrijfsleven. Alleen ziet commercieel Nederland dit anders. Motivaction en Sales Management Association deden hier onderzoek naar.
Lees verder

Nog maar 11 procent voor afschaffing dividendbelasting

donderdag 20 september 2018 /  0 reacties

De steun onder de Nederlandse bevolking voor afschaffing van de dividendbelasting zakt nog verder weg. Dat blijkt uit een recente opiniepeiling door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van vakbond FNV. Van het Nederlandse publiek vindt nog maar 11 procent dat aandeelhouders voortaan geen belasting zouden moeten betalen over hun winstuitkering (dividend).
Lees verder

Recruiters benaderen veel vaker mannen dan vrouwen

maandag 17 september 2018 /  0 reacties

Mannen worden vaker benaderd door recruiters dan vrouwen. Ook zijn ze eerder geneigd om op aanbiedingen in te gaan. Dat blijkt uit het Intermediair Imago Onderzoek 2018 uitgevoerd door Motivaction onder ruim 4.000 hoogopgeleide Nederlanders.
Lees verder

Imago slimme meter grootste oorzaak om te weigeren

vrijdag 31 augustus 2018 /  0 reacties

Voor eind 2020 krijgen alle huishoudens en mkb’ers in Nederland een slimme meter aangeboden. Het aantal weigeraars onder huishoudens ligt rond de 11 procent. Motivaction deed onderzoek naar de cijfers binnen het MKB. Wij brachten onder andere in beeld welke argumenten binnen het MKB worden genoemd om de meter te weigeren.
Lees verder

Ontwikkeling medewerkers grootste personele uitdaging voor mkb

vrijdag 27 juli 2018 /  0 reacties

De arbeidsmarkt is krap en veel organisaties hebben moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel. Toch blijken aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van werknemers grotere personele uitdagingen dan werving. Dit blijkt uit de HR Marktmonitor van Unique en Motivaction waaraan ruim 2100 werkgevers uit het mkb en grootbedrijf en 2300 werknemers meewerkten.
Lees verder

Nederlanders maken zich zorgen over veiligheid persoonsgegevens

maandag 16 juli 2018 /  0 reacties

Meer dan de helft van Nederland maakt zich zorgen dat bedrijven persoonsgegevens doorgeven aan derden. 81 procent vindt dat bedrijven en instanties die beschikken over deze gegevens, dit duidelijker moeten vermelden. Daarnaast geeft de helft van de consumenten aan te ervaren dat bedrijven individuele data hebben verkregen zonder expliciete toestemming. Dit blijkt uit representatief onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction onder ruim 1.000 Nederlanders.
Lees verder

Driekwart van de medewerkers regelt HR-processen zelf digitaal

maandag 9 juli 2018 /  0 reacties

Bijna driekwart van de HR-professionals en bestuurders heeft de HR-processen binnen de organisatie gedigitaliseerd en medewerkers toegang gegeven tot e-HRM. Dit is een stijging van 456 procent ten opzichte van 2008. De laatste jaren stijgt het aantal medewerkers dat gebruikmaakt van digitale HR-systemen steeds sterker. In 2015 was het nog voor slechts minder dan de helft van de medewerkers mogelijk om bijvoorbeeld salarisstroken online te raadplegen of digitaal verlof aan te vragen. Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet, dat dit jaar voor de tiende keer is uitgevoerd.
Lees verder

De baas vindt dat we ons best wat sneller ziek mogen melden

donderdag 17 mei 2018 /  0 reacties

Meer dan de helft van de werkgevers ervaart dat werknemers door te veel verantwoordelijkheidsgevoel tóch naar kantoor komen terwijl ze ziek zijn.

Meer dan de helft van de werknemers (57 procent) voelt zich dusdanig verantwoordelijk voor hun bedrijf, dat ze gewoon naar hun werk gaan als ze ziek zijn. Dat blijkt uit de Hr Marktmonitor, een arbeidsmarktonderzoek van uitzendbureau Unique en onderzoeksbureau Motivaction onder ruim 2.300 werknemers en meer dan 2.000 werkgevers in het groot- en mkb-bedrijf. Ook meer dan de helft van de werkgevers bevestigt dat verantwoordelijkheidsgevoel de reden is waarom werknemers toch gaan werken terwijl ze ziek zijn.
Lees verder

Whitepaper BusinessLocus - Ondernemerstypen

vrijdag 11 mei 2018 /  0 reacties

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. De stille kracht ook, want de meeste MKB’ers doen gewoon hun werk zonder veel aandacht te vragen. Het MKB is verantwoordelijk voor zo’n 70% van de werkgelegenheid en genereert het een vergelijkbaar percentage van ons nationale inkomen.

Nederland telt ruim 1,6 miljoen MKB’ers. En die zijn niet allemaal hetzelfde. Sterker nog; ons onderzoek wijst uit dat ze onderling enorm verschillen. Zo divers als de verschillende ondernemers zijn in hun ondernemersstijl, zo divers zijn ze in hun communicatie- en informatiebehoeften.
Lees verder

Organisatiecultuur ondersteunt welzijn medewerkers onvoldoende

maandag 12 maart 2018 /  0 reacties

De gezondheid en vitaliteit van medewerkers zijn de afgelopen jaren een steeds prominentere rol gaan spelen in het organisatiebeleid van bedrijven. Ondanks deze positieve ontwikkeling, blijkt dat de organisatiecultuur hier vaak onvoldoende op is ingericht.

Iets meer dan de helft (55%) van de medewerkers voelt zich namelijk niet gestimuleerd door de werkomgeving om gezond en fit te blijven. Slechts vier op de tien (39%) geven aan dat de werkgever faciliteiten biedt om gezond en fit te blijven. Dit blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van Zilveren Kruis naar het gezondheidsbeleid op de werkvloer uitgevoerd door Motivaction onder 744 medewerkers en 798 werkgevers. De zorgverzekeraar presenteerde haar visie op de gezondheid en het welzijn van medewerkers tijdens het GO Academy event in het Olympisch Stadion te Amsterdam met een keynote van Harvard-hoogleraar psychologie Robert Kegan, schrijver van onder meer 'Een cultuur voor iedereen'.
Lees verder

Bol.com en NS winnen de Stakeholder Management Award 2018

vrijdag 2 maart 2018 /  0 reacties

Op donderdag 15 februari vond de uitreiking plaats van de eerste editie van de Stakeholder Management Award nieuwe stijl. En de winnaars zijn bol.com (profit) en NS (not-for-profit): Deze winnaars zijn voortgekomen uit een systematische preselectie van de juryleden en vervolgens een stemming door vakmensen. Hiermee lieten zij de andere finalisten ANWB, Boskalis, Unilever en VGZ achter zich achter zich. Het doel van de Stakeholder Management Award is het stimuleren van verdere professionalisering van het vakgebied en het met elkaar delen van best-practices.
Lees verder

Werkend Nederland gaat vaker met glimlach naar kantoor

donderdag 22 februari 2018 /  0 reacties

De tevredenheid van medewerkers op de werkvloer is volgens 31 procent van de HR-professionals en 33 procent van de bestuurders de afgelopen drie jaar toegenomen. Ook ziet het overgrote deel van hen (respectievelijk 85% en 88%) dat de gemiddelde duur van een dienstverband gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen. De medewerkers zelf bevestigen de tevredenheid en geven aan zich prettig te voelen (76%), energie te krijgen van het werk (57%) en hun huidige rol passend te vinden bij hun talenten en drijfveren (69%). Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder ruim 1.400 Nederlandse medewerkers.
Lees verder

Euforie over economische groei in Nederland vlakt af

vrijdag 16 februari 2018 /  0 reacties

De salesmanagers in het Nederlandse bedrijfsleven zijn wat minder positief over de algemene economische ontwikkeling in Nederland vergeleken met een half jaar geleden. Dit heeft vooral te maken met dat men de komende 12 maanden minder groei verwacht in de verkoop van nieuwe producten. Datzelfde geldt voor de verwachting ten aanzien van de verkoop aan nieuwe klanten. Dit rapporteert de SMA Sales Index (SSI) op grond van de meting over de tweede helft van 2017.
Lees verder

Uitreiking Stakeholder Management Award 2018

maandag 22 januari 2018 /  0 reacties

De finalisten van de Stakeholder Management Award zijn bekend. In de categorie profit: bol.com, Boskalis en Unilever en in de categorie not for profit: ANWB, NS en VGZ. Tot 13 februari kunnen marketing- en communicatieprofessionals stemmen op de finalisten van de Stakeholder Management Award 2018. De prijs wordt voor de vierde keer uitgereikt aan de organisatie die vanuit een strategische visie met aantoonbaar succes heeft gewerkt aan wederzijds-lonende stakeholderrelaties.
Lees verder

Bedrijfsleven onvoldoende beveiligd

donderdag 7 december 2017 /  0 reacties

Het Nederlandse bedrijfsleven moet een flinke inhaalslag maken op het gebied van beveiliging wil het bestand zijn tegen (nieuwe) dreigingen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Securitas. Meer dan de helft (55%) van de deelnemende organisaties geeft aan de afgelopen twee jaar geen wijzigingen te hebben doorgevoerd in haar beveiligingsbeleid.
Lees verder

Black Friday in Nederland: vooral bekend bij millennials

dinsdag 28 november 2017 /  0 reacties

Amerikaans fenomeen Black Friday is overgewaaid naar Nederland. Steeds meer retailers en e-tailers grijpen de dag, dit jaar valt het op 24 november, aan om het cadeauseizoen af te trappen. Uit onderzoek van Motivaction in de aanloop naar Black Friday 2017 blijken vooral Nederlandse millennials bekend te zijn met het fenomeen.
Lees verder

HR & Communicatie Summum 2017

vrijdag 13 oktober 2017 /  0 reacties

Op donderdag 16 november organiseren HR & Communicatie samen met Bex*Communicatie, Motivaction en Ravestein & Zwart een Summum. Wil je weten hoe Monique Hendriks, Ester Koot en René Ravestein medewerkers weten te informeren, motiveren en verbinden?

Centraal staan ervaringsverhalen, tips van senior consultants, impactvolle voorbeelden en onderzoek. Het belooft een top event te worden waar verschillende organisaties hun inzichten, ervaringen en learnings delen over HR-communicatie & medewerker-engagement.
Lees verder

Nederlandse bedrijfsleven ziet orderportefeuille veranderen

donderdag 14 september 2017 /  0 reacties

Het Nederlandse bedrijfsleven verwacht een belangrijke groei én verandering in de orderportefeuille in de komende 12 maanden. Dit rapporteert de SMA Sales Index (SSI) op grond van de meting over de eerste helft van 2017. De SMA (Sales Management Association) heeft hiervoor in samenwerking met onderzoekbureau Motivaction ruim 500 salesprofessionals ondervraagd over de belangrijkste ontwikkelingen in het verkoopproces.
Lees verder

Unieke masterclass propositie-ontwikkeling voor millennials

donderdag 14 september 2017 /  0 reacties

Millennials – de oudsten zijn nu 34 jaar – voor jou als marketeer een hele belangrijke doelgroep. Hoe bind je ze aan je merk, product of dienst? Binnen deze diverse groep zijn veel verschillen. Dus hoe segmenteer je? Hoe bouw je een propositie die helemaal past bij hun drijfveren?
Lees verder

Nog voldoende domeinnamen beschikbaar voor ondernemers

donderdag 8 juni 2017 /  0 reacties

Voor websites van (nieuwe) bedrijven zijn in Nederland nog voldoende domeinnamen beschikbaar. Ruim 80 procent van de ondernemers heeft zonder problemen de domeinnaam kunnen registreren die de voorkeur had, zo blijkt donderdag uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
Lees verder

Reviews zijn overal, maar zijn ze te vertrouwen?

vrijdag 2 juni 2017 /  0 reacties

Driekwart van de mensen gebruikt online-reviews bij het kopen of boeken, blijkt uit onderzoek dat Motivaction op verzoek van de ACM deed onder 1650 mensen. Websites moeten volgens de toezichthouder opener zijn: laten ze elke recensie toe, of maken ze een selectie?
Lees verder

MarketingWorkout - Millennials: HR meets marketing

dinsdag 23 mei 2017 /  0 reacties

Onze eerste marketingworkout over millennials was een groot succes. Daarom herhalen we deze op dinsdag 20 juni. Ben je een werkgever of marketeer en geïnteresseerd in de doelgroep millennials?
Lees verder

Eigenaarschap Event - De sleutel tot succes

dinsdag 14 maart 2017 /  0 reacties

Voor een succesvol bedrijf zijn bevlogen medewerkers die iets moois voor hun organisatie willen neerzetten onmisbaar. Medewerkers die met plezier werken, positieve energie en zelfvertrouwen uitstralen, hun ambitie kwijt kunnen en persoonlijk kunnen groeien. Die verantwoordelijkheid nemen en net dat beetje extra geven. Kortom: medewerkers die eigenaarschap tonen! Het stimuleren van eigenaarschap vereist vandaag de dag een andere aanpak van leidinggevenden dan pakweg 10 jaar geleden. Weten welke aanpak goed werkt? Meld je hier aan voor het Motivaction-evenement op dinsdag 4 april.
Lees verder

FinTech nog in early adoption fase

donderdag 23 februari 2017 /  0 reacties

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van financiële dienstverlening: FinTech. Bij weinig mensen gaat direct een belletje rinkelen als er zonder veel uitleg gevraagd wordt naar de bekendheid hiervan. Maar als we uitleggen wat we bedoelen, blijkt bijna de helft van de bevolking zich er wel iets bij voor te kunnen stellen. Dat blijkt uit de eerste editie van de Motivaction FinTech-monitor van afgelopen januari.
Lees verder

Millennials: Wat kunnen ze voor jou als werkgever betekenen?

woensdag 23 november 2016 /  0 reacties

Het kijken naar generatieverschillen kan heldere inzichten verschaffen en duidelijk maken hoe mensen van verschillende leeftijdsgroepen verschillend in het leven staan en een andere houding ten aanzien van werk kunnen hebben. Het is echter wel heel belangrijk dat je het generatiedenken in de juiste context inzet. Zo heeft Motivaction al in een eerdere paper "The disruptive mindset of Millennials around the globe" betoogd dat wanneer je millennials internationaal met elkaar vergelijkt, dus binnen de groep millennials, je ook al vijf verschillende typen millennials kunt onderscheiden.
Lees verder

Is werkdruk een thema bij jou?

vrijdag 11 november 2016 /  0 reacties

Werkgevers zeggen met werkdruk bezig te zijn, maar uit onderzoek van HR Navigator blijkt werkdruk nauwelijks een thema te zijn. Zij komen tot de conclusie dat het bij de meeste werkgevers pas een probleem wordt als de werknemer uitvalt. En ook de aanpak van de arbodienstverleners blijkt te curatief te zijn.
Lees verder

Lancering Professionals Platform

maandag 18 juli 2016 /  0 reacties

Samen weet je meer dan alleen. Soms is het verstandig om even bij een collega langs te lopen en eens vragen hoe hij of zij denkt over een bepaald onderwerp. Soms alleen maar om even te checken, soms om alternatieve ideeën te horen of je uit te laten dagen en een enkele keer omdat je zelf geen idee hebt. Daarom start Motivaction het Professionals Platform. Met dit platform wil Motivaction zakelijk Nederland de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de kennis die er aanwezig is bij collega’s in de branche of bij collega’s in een vergelijkbare functie.
Lees verder

Nederlander wil flexibele invulling feestdagen

maandag 4 juli 2016 /  0 reacties

Ruim een miljoen Nederlandse moslims vieren deze week Suikerfeest. Is het tijd om er een officiële feestdag van te maken? Twee derde van de Nederlanders vindt van niet. Wel wil 65 procent liefst zelf kiezen wanneer zij een feestdag opnemen. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction onder 1.103 Nederlandse respondenten tussen de 18 en 70 jaar.
Lees verder